ul.Pułtuska 116, 07-200 Wyszków tel./fax:0-29 7423501, 0-29 7435498
Radca Prawny Karol Bernat
OBSZAR PRAKTYKI
Nasza wieloletnia obecność na rynku usług prawniczych pozwala zaoferować naszym Klientom pomoc prawną w wielu dziedzinach, m.in.:


 • prawo cywilne materialne i procesowe
 • prawo handlowe
 • prawo pracy
 • prawo administracyjne materialne i procesowe
 • prawo bankowe
 • prawo spółdzielcze
 • prawo energetyczne
 • prawo obrotu nieruchomościami
 • prawo upadłościowe i naprawcze
 • postępowanie likwidacyjne


Szczególnie bogatym doświadczeniem możemy wykazać się
w następujących obszarach:


 • spory sądowe
 • windykacja należności
 • przelew wierzytelności
 • kompleksowa obsługa prawna przedsiębiorców:
         - spółek kapitałowych i spółdzielni 
         - banków spółdzielczych
         - jednostek samorządu terytorialnego
         - przedsiębiorstw działających w sektorze energetycznym